Showroom in Cluj-Napoca:
Marasti, str. Iazului nr. 21
Tel: 0726.444.222

Scaune Cluj - Mii de Scaune Online!

Showroom in Cluj-Napoca:       Marasti, str. Iazului nr. 21
Tel: 0726.444.222          L-V: 10-13 / 14-18

 

Cluj-Napoca:  Marasti, str. Iazului nr. 21  L-V: 10-13 / 14-18

Politica De Confidentialitate

 

Pentru a putea procesa comenzile avem nevoie de nume, adresa de facturare si un numar de telefon valid. Utilizam aceste informatii pentru a procesa comanda si a va putea contacta daca este necesar. In cazul in care doriti sa va creati un cont pe site-ul miidescaune.ro este necesara furnizarea unei adrese de mail valide.

 

Daca trebuie sa va contactam si aveti cont creat, veti primi un e-mail. Daca nu reusim pe e-mail sau nu aveti un cont creat vom incerca sa va contactam telefonic.

 

Prin acceptarea "Termeni si conditii" va exprimati acordul sa primiti confirmare pentru receptionare comanda precum si alte informatii privind status comanda.

 

Sunt situatii cand va solicitam informatii suplimentare, de exemplu pentru verificari de securitate. Cand informatii suplimentare sunt solicitate vom incerca sa va informam la momentul colectarii acestora cum intentionam sa le utilizam.

 

Sunteti obligat sa furnizati datele, acestea fiind necesare procesarii comenzilor. Refuzul dumneavoastra determina imposibilitatea receptionarii comenzilor. Informatiile inregistrate sunt destinate exclusiv utilizarii de catre operator.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice Amaluc Serv Srl are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este de confirmare a comenzilor.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la Amaluc Serv Srl. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

 

Daca doriti sa primiti informatii despre produsele, serviciile sau evenimentele oferite sau organizate de catre Amaluc Serv Srl acordul dumneavoastra este necesar.

 

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

Conturile (informatiile aferente) pot fi modificate doar de titularul adresei de mail (in cazul adreselor de mail non-privete de tip user@yahoo.com, user@gmail.com etc si de titularul de mail sau titularul domeniului in cazul adreselor de mail private (domenii inregistrate de persoane fizice sau juridice).

 

Recomandam creare de conturi pe adrese private (de tipul office@numefirma.ro) celor care fac achizitii pentru entitati juridice.

REGULAMENT CU PRIVIRE LA PROTECÅ¢IA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SC AMALUC SERV SRL

                          

Conform cerinÅ£elor Legii nr. 677/2001 pentru protecÅ£ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ÅŸi libera circulaÅ£ie a acestor date, modificata ÅŸi completata, ÅŸi Legii nr. 102/2005 privind înfiinÅ£area ÅŸi funcÅ£ionarea AutoritaÅ£ii NaÅ£ionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, SC Thonet Design SRL, în calitate de operator date cu caracter personal, are obligaÅ£ia de a administra în condiÅ£ii de siguranÅ£a ÅŸi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de client, un membru de familie al acestuia ori de terÅ£i. Ne obligam ca datele cu caracter personal vor fi:

    * prelucrate cu buna credinÅ£a ÅŸi în conformitate cu dispoziÅ£iile legale;

    * colectate în scopuri determinate, explicite ÅŸi legitime;

    * adecvate, pertinente ÅŸi neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate ÅŸi ulterior prelucrate;

    * exacte ÅŸi actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate ÅŸi respectiv prelucrate vor fi ÅŸterse sau rectificate;

    * stocate într-o forma care sa permita identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesara realizarii scopurilor în care datele sunt colectate ÅŸi prelucrate.

 

Datele prelucrate


Societatea noastra va prelucra urmatoarele date cu caracter personal:

numele ÅŸi prenumele

telefon

email

adresa de facturare/livrare

Prelucrarea datelor cu caracter special prevazute la art. 7 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 677/2001, respectiv a prelucrarii codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcÅ£ie de identificare de aplicabilitate generala, sunt strict limitate la cazurile prevazute de lege. Prelucrarile de date cu caracter personal se efectueaza numai daca persoana vizata ÅŸi-a dat consimÅ£amântul, în mod expres ÅŸi neechivoc, pentru acea prelucrare.

 

ConsimÅ£amântul nu este necesar în urmatoarele cazuri:

    * când prelucrarea este necesara în vederea executarii unui contract sau antecontract la care persoana vizata este parte ori în vederea luarii unor masuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract;

    * când prelucrarea este necesara în vederea protejarii vieÅ£ii, integritaÅ£ii fizice sau sanataÅ£ii persoanei vizate ori a unei alte persoane ameninÅ£ate;

    * când prelucrarea este necesara în vederea îndeplinirii unei obligaÅ£ii legale a operatorului;

    * când prelucrarea este necesara în vederea aducerii la îndeplinire a unor masuri de interes public sau care vizeaza exercitarea prerogativelor de autoritate publica cu care este investit operatorul sau terÅ£ul caruia îi sunt dezvaluite datele;

    * când prelucrarea este necesara în vederea realizarii unui interes legitim al operatorului sau terÅ£ului caruia îi sunt dezvaluite datele cu condiÅ£ia ca acest interes sa nu prejudicieze interesul sau drepturile ÅŸi libertaÅ£ile fundamentale ale persoanei vizate;

    * când prelucrarea priveÅŸte datele obÅ£inute din documente accesibile publicului, conform legii;

    * când prelucrarea este facuta exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorica sau ÅŸtiinÅ£ifica, iar datele ramân anonime pe toata durata prelucrarii. 

2. Scopul colectarii datelor este îndeplinirea obiectului de activitate al societaÅ£ii. Furnizarea acestor date, necesare în vederea asigurarii acurateÅ£ii informaÅ£iilor ÅŸi conÅ£inutului documentelor întocmite în exercitarea activitaÅ£ii societaÅ£ii noastre, constituie o obligaÅ£ie a clientului.

3. InformaÅ£iile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator ÅŸi sunt comunicate numai urmatorilor destinatari, cu consimÅ£amântul clientului: persoanei vizate.

AutoritaÅ£ile publice carora li se comunica date în cadrul unei competenÅ£e speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari ÅŸi în consecinÅ£a, nu va fi necesar consimÅ£amântul persoanei vizate (de ex.: datele personale solicitate de instanÅ£ele de judecata, procurori, organe de urmarire penala, daca sunt necesare desfaÅŸurarii unei anchete).

Garanţii

Conform Legii nr. 677/2001, orice persoana vizata beneficiaza de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a va adresa justiţiei. Totodata, se garanteaza respectarea dreptului de opoziţie la prelucrarea datelor personale care va privesc şi de a solicita ştergerea datelor, cu excepţia datelor a caror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrari efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate sociala.

Societatea SC Thonet Design SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal, ii revin urmatoarele obligaÅ£ii de informare:

    * În cazul în care datele cu caracter personal sunt obÅ£inute direct de la persoana vizata, cu excepÅ£ia cazului în care aceasta persoana poseda deja informaÅ£iile respective, operatorul ii va aduce la cunoÅŸtinÅ£a:

          o identitatea operatorului ÅŸi a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

          o scopul în care se face prelucrarea datelor;

          o informaÅ£ii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie ÅŸi consecinÅ£ele refuzului de a le furniza; existenÅ£a drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de intervenÅ£ie asupra datelor ÅŸi de opoziÅ£ie, precum ÅŸi condiÅ£iile în care pot fi exercitate;

         o orice alte informaÅ£ii a caror furnizare este impusa prin dispoziÅ£ie a autoritaÅ£ii de supraveghere, Å£inând seama de specificul prelucrarii.

    * În cazul în care datele nu sunt obÅ£inute direct de la persoana vizata, în momentul colectarii datelor sau, daca se intenÅ£ioneaza dezvaluirea acestora catre terÅ£i, cel mai târziu pâna în momentul primei dezvaluiri, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel puÅ£in urmatoarele informaÅ£ii, cu excepÅ£ia cazului în care persoana vizata poseda deja informaÅ£iile respective:

     o identitatea operatorului ÅŸi a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

          o scopul în care se face prelucrarea datelor;

          o informaÅ£ii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenÅ£a drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de intervenÅ£ie asupra datelor ÅŸi de opoziÅ£ie, precum ÅŸi condiÅ£iile în care pot fi exercitate;

          o orice alte informaÅ£ii a caror furnizare este impusa prin dispoziÅ£ie a autoritaÅ£ii de supraveghere, Å£inând seama de specificul prelucrarii.

      Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa catre societatea noastra cu o cerere scrisa, datata ÅŸi semnata.

Dreptul de acces

Orice persoana vizata are dreptul de a obÅ£ine de la SC Thonet Design SRL, la cerere ÅŸi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. SC Thonet Design SRL este obligat, în situaÅ£ia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel puÅ£in urmatoarele:

a)informaÅ£ii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere ÅŸi destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;

b)comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum ÅŸi a oricarei informaÅ£ii disponibile cu privire la originea datelor;

c)informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;

d)informaÅ£ii privind existenÅ£a dreptului de intervenÅ£ie asupra datelor ÅŸi a dreptului de opoziÅ£ie, precum ÅŸi condiÅ£iile în care pot fi exercitate;

e)informaÅ£ii asupra posibilitaÅ£ii de a consulta registrul de evidenÅ£a a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24 din Legea 677/2001, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum ÅŸi de a se adresa instanÅ£ei pentru atacarea deciziilor SC Thonet Design SRL, în conformitate cu dispoziÅ£iile prezentei legi.

(2)Persoana vizata poate solicita de la SC Thonet Design SRL informaÅ£iile printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata ÅŸi semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreÅŸte ca informaÅ£iile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi ÅŸi de poÅŸta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenÅ£a care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

(3)SC Thonet Design SRL este obligat sa comunice informaÅ£iile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

Dreptul de intervenţie asupra datelor

Orice persoana vizata are dreptul de a obÅ£ine de la SC Thonet Design SRL, la cerere ÅŸi în mod gratuit:

a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ÅŸtergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b) transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001

Pentru interventia asupra datelor persoana vizata va înainta SC Thonet Design SRL o cerere întocmita în forma scrisa, datata ÅŸi semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreÅŸte ca informaÅ£iile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi ÅŸi de poÅŸta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenÅ£a care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

SC Thonet Design SRL este obligat sa comunice masurile referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii

 

Dreptul de opoziţie

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate ÅŸi legitime legate de situaÅ£ia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu excepÅ£ia cazurilor în care exista dispoziÅ£ii legale contrare. În caz de opoziÅ£ie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit ÅŸi fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terÅ£, sau sa fie dezvaluite unor terÅ£i într-un asemenea scop.

În vederea exercitarii drepturilor persoana vizata va înainta SC Thonet Design SRL o cerere întocmita în forma scrisa, datata ÅŸi semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreÅŸte ca informaÅ£iile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi ÅŸi de poÅŸta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenÅ£a care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

SC Thonet Design SRL este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opÅ£iuni a solicitantului.

 

5. Încheierea operaÅ£iunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele prelucrate vor fi stocate, conform art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 677/2001, pe durata necesara realizarii scopurilor în vederea carora au fost colectate ÅŸi ulterior prelucrate.

Aceasta poate fi, dupa caz:

    * durata valabilitaÅ£ii contractului de COMERCIAL încheiat cu persoana vizata pentru furnizarea serviciilor operatorului ÅŸi pentru perioada de arhivare a acestora, stabilita prin acte normative;

    * perioada necesara colectarii datelor/recuperarii creanÅ£elor;

În ceea ce priveÅŸte ÅŸtergerea, distrugerea ÅŸi arhivarea, procedura interna ÅŸi modalitaÅ£ile de realizare a acestor operaÅ£iuni, se stabilesc de catre fiecare operator, cu excepÅ£ia procedurii care se desfaÅŸoara potrivit prevederilor legale privind arhivele naÅ£ionale. SC Thonet Design SRL, datorita activitaÅ£ii pe care o desfaÅŸoara, este obligata, în baza unor dispoziÅ£ii legale speciale, sa pastreze datele o anumita perioada de timp, dar dupa expirarea acesteia trebuie sa procedeze în una din modalitaÅ£ile prevazute mai sus. 

În cazul transferului datelor catre alt operator, este necesar ca operatorul iniÅ£ial sa garanteze ca prelucrarile efectuate de terÅ£ au scopuri similare cu prelucrarea iniÅ£iala. În acest caz, societatea noastra este obligata ca, în momentul colectarii datelor sau, daca se intenÅ£ioneaza dezvaluirea acestora catre terÅ£i, cel mai târziu pâna în momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate, informaÅ£iile prevazute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001.

6. Masuri luate pentru asigurarea securitaţii prelucrarii

SC Thonet Design SRL ia toate masurile tehnice ÅŸi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.

  1. Utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt doar din conducerea unitatii (administrator, director general, director economic), fiecare dintre acestia acceaza baza de date cu propriul nume de cont si parola (dupa 3 introduceri gresite a parolei contul se blocheaza). Toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune in baza de date vor inchide sesiunea . In cazul in care unul sau mai multi utilizatori sunt revocati din diverse motive conturile de acces se suspenda automat.
  2. Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de servici;
  3. Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt in incaperi la care accesul este restrictionat; unitatile de calcul au implementate solutii de protectie antivirus, antispam si firewall
  4. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pt aceasta operatiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare (facturi, avize de insotire a marfii, contracte comerciale).

Accesul în sediul societaÅ£ii este dotat cu sistem de alarma, iar datele cu caracter personal sunt stocate electronic  protejate de parola. InformaÅ£iile pe suport de hârtie sunt pastrate în dosare speciale, la care au acces doar angajaÅ£ii societaÅ£ii, carora le incumba obligaÅ£ia de confidenÅ£ialitate.

Scaune personalizate la comanda

Scaune la comanda personalizate cu diverse tapiterii, stofa, piele ecologica sau piele naturala de la producator de scaune de birou, bucatarie, living, terase sau scaune horeca.

Livrare gratuita

Livrare gratuita in tara pentru comanda de scaune care depaseste suma totala de 2000 Lei.
Livrare prin curier, transportatori sau cu masinile proprii.

MiideScaune.ro

Home Despre Noi Ghid Scaune Cum Cumpar? Contact Blog Tapiserii Resurse     Termeni si conditii de utilizare     Politica de confidentialitate     Politica de retur     Metode de plata     Livrare     Lucrari, Proiecte, Clienti     Protectia Consumatorului     Protectia Datelor     Cookie-uri
Colectam anumite date in timp ce utilizezi miidescaune.ro, pentru mai multe detalii, accesati paginile Cookie-uri si Protectia datelor
[ Am inteles ]